Миссия - Ахмет Ясауи университетінің клиникасы

МИССИЯ

Біздің миссиямыз, әлем стандарттарға сәйкес медициналық білім мен технологиясы тұрғысынан заманауи ұқсас мекемелермен бәсекеге қабілетті «университеттің клиника-диагностикалық орталығын» құру және осы қасиеттерін дамытуды жалғастыру. Халықаралық ғылым мен тәжірибені ұштастыра отырып, заманауи жоғары техникалық медициналық жабдықтарды қолданып, халыққа мамандандырылған және жоғары технологиялық медициналық көмекті қамтамасыз ету. Дәлелді медицина негізінде сапалы, қолжетімді, үздіксіз, қауіпсіз, стационарлық және амбулаторлы емханалық көмекті қамсыздандыру.

Біздің мақсатымыз: Бекітілген стандарттар негізінде сапалы, қолжетімді, мамандандырылған және жоғары технологиялық медициналық көмек көрсету. Миссия және мақсатқа жетудің стратегиялық міндеттері:

– Заманауи технологиялық медициналық қызметтерді қолдана отырып жоғарғы технологиялық медициналық қызметтің қолжетімділігі мен сапасын арттыру.

– Материалдық техникалық базаны үнемі дамытып,кадрлық ресурстарды жақын, алыс шетелдерде біліктілгін арттыруды нығайту.

– КДО Университетті медицина факультетінің клиникалық базасы ретінде, студенттерге тәжірибелі білімдерін машықтандыру, шыңдау.

– Қол жеткізген жетістіктермен шектелмеу.

Біздің құндылықтар:
Біздің байлық әрбір адамзаттың денсаулығы мен өмірі.
Медициналық қызметке жүгінген әрбір азаматқа жауаптымыз.
Басты құндылығымыз- ұжым қызметкерлері.
Біздің мақтанышымыз стандартқа сай жоғары, сапалы медициналық көмек көрсету.
Заманауи емдеу әдістері мен жоғары технологиялық медициналық көмекті қолданып, уақыт ағымына сай жүру -Біздің мақтанышымыз.
Науқастар алдында жоғары моральды әдептілік нормаларды және емдеу үрдістерінің құпиясын сақтау.
Біздің Мекеменің тарихы мен үрдістерін сақтауға ұмтылу.